OBLAST DELOVANJA, CILJEVI, MISIJA UG KOD


UG KOD je osnovano 2006. sa ciljem da razvija solidarnost i stvara uslove za razvoj socijalne pravde.

Udruženje građana KOD (UG KOD) svoje aktivnosti bazira na principima društvene solidarnosti, inkluzije i defragmentacije društva. Alati za ovu misiju su: kulturna produkcija i obrazovanje kroz umetnost (savremena umetnost, dizajn, neformalno obrazovanje mladih i građanstva).

Ciljevi UG KOD su da doprinese ekonomskom osnaživanju i društvenoj integraciji lica sa invaliditetom i nezaposlenih stručnjaka (ugroženih grupa). U tom smislu, UG KOD se priključuje inicijativama za razvoj socijalnog preduzetništva.

Misija UG KOD je da razvija solidarnost i stvara uslove za razvoj socijalne pravde i novog kulturnog modela odgovornog društva u kojem postoje jednake šanse i mogućnosti za svakog.

Radi ostvarenja svojih ciljeva, UG KOD pokreće nekoliko inkluzivnih programa, od kojih je najpoznatiji Inkluzivni bazar rukotvorina h.ART(at)fakt. Videti: http://galleryalt.wordpress.com/

Društveno odgovorna inicijativa UG KOD da priključi pripadnike ugroženih grupa u procese neformalnog obrazovanja stanovništva, spada u domen inovativnih praksi u srpskom civilnom sektoru, baziranih na principima socijalnog preduzentištva. To znači da su programi neformalne edukacije inkluzivnog karaktera, putem kojih se pruža ekonomska podrška angažovanim stručnjacima – predavačima i instruktorima koji dolaze iz ugroženih grupa (programi Kreativan dizajn” i “Kod Studio”). Paralelno sa ovim proccesom, vrši se obuka mladih ili nezaposlenih građana koji traže alternativna rešenja za sticanje prihoda, ili prekvalifikaciju u oblasti starih zanata i dizajna rukotvorina, čime aktivnosti UG KOD doprinose smanjenju siromaštva putem razvoja kreativnosti i umetničkog stvaralaštva.

UG KOD, ima svoje članstvo (oko 20 osoba), kojima doprinosi profesionalnim savetima, promocijom, marketingom, ili konkretnim projektima za njihovu afirmaciju i društvenu integraciju.

Sajt Udruženja UG KOD: https://kodorg.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s