KREATIVAN DIZAJN 10 – REDIZAJN MODNOG ASESOARA ZA ZIMSKI RASPUST


Kreativan dizajn

Projekat KREATIVAN DIZAJN 10 – REDIZAJN ZIMSKOG MODNOG ASESOARA je besplatan program neformalne edukacije talentovanih mladih od 14 do 19. godina, u oblasti modnog dizajna, koji povezuje kulturnu tradiciju, savremene trendove u odevanju i reciklažu.
Program se odvija se u periodu od 10 dana, od 04.- 16. januara 2015. god., u OŠ Drinka Pavlović, u trajanju od 11 – 14 sati.

plakat x

REDIZAJN ZIMSKOG MODNOG ASESOARA predviđa posetu kulturnim i modnim institucijama, predavanja i praktične radionice koje će mlade uvesti u domen unikatnog modnog dizajna zasnovanog na kombinaciji tehnika reciklaže i tradicionalnih dekorativnih tehnika ručnog rada. Program je koncipiran kao edukacija kroz umetnost i u umetnosti, čime će mladima biti omogućeno da steknu nove pojmove iz kulturne tradicije, tj. materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije i da ga kroz praktične veštine integrišu u svoje dekorativne proizvode modnog asesoara (šalovi, kape, rukavice, aplikacije za odeću, muf) koristeći elemente reciklaže i ručnog rada…

View original post 87 more words

Advertisements

About KOD

Udruženje građana KOD je društveni servis koji inicira, podstiče, stvara, organizuje, koordinira, podržava i sprovodi sve akcije koje doprinose formiranju stabilnog i pravednog društva koje obuhvata ugrožene grupe, osobe u nepovoljnom društvenom položaju, kao i osobe sa invaliditetom, posebno mlade i žene bez stalnog zaposlenja. KOD organizuje neformalno obrazovanje dece i mladih na polju umetnosti i zanatstva i ima svoj galerijski program. Galerija ALT je program KOD-a koja promoviše društvenu i kulturnu kritiku kroz savremene umetničke prakse i dizajn, godišnje nagrade studenata likovnih umetnosti, uključujući i bazare rukotvorina. Association of citizens CODE a social service that initiates, stimulates, creates, organizes, coordinates, supports and implements all actions that contribute to the formation of a stable and just society which includes vulnerable groups, people in disadvantaged social position, and persons with disabilities, especially youth and women without permanent employment. CODE organizes non formal art&craft education of kids and youth and has its gallery programs. Gallery ALT is a program of CODE which promotes social and cultural critiques through contemporary art practices and design, annual awards of visual art students, inclusive handy craft bazaars.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: